Loading

Regulamin wynajmu samochodów w wypożyczalni enterprice.pl

§1.

Wypożyczalnia enterprice.pl wynajmuje samochody osobowe osobom, które spełniają następujące warunki:

– posiadają ukończony 21 rok życia,

– legitymują się dowodem osobistym lub paszportem (dotyczy osób niezamieszkałych na terenie PL),

– posiadają co najmniej od roku prawo jazdy (kat. B)

§2.

W ramach stawki opłaty za jedną dobę, limit wynosi 150 km. W przypadku gdy najemca przekroczy wyznaczony limit, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 0,30 PLN za każdy przejechany kilometr w przypadku samochodów osobowych oraz 0,40 PLN w przypadku busów i samochodów dostawczych.

§3.

Najemca zobowiązany jest uiścić kwotę najmu oraz kaucję z góry za okres trwania umowy wynajmu. W przypadku zwrotu auta przed końcem umowy wypożyczalnia enterprice.pl nie zwraca nadpłaconej kwoty za wynajmowany samochód.

§4.

W przypadkach kiedy wypożyczalnia enterprice.pl dostarcza auto na lotnisko Rzeszów Jasionka do podstawowego najmu pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości:

– 50 PLN przy najmie do 7 dni,

– 0 PLN przy najmie powyżej 7 dni.

§5.

W przypadkach kiedy wypożyczalnia enterprice.pl dostarcza auto na lotnisko Kraków Balice do podstawowego najmu pobierana jest dodatkowa opłata wysokość:

–  200 PLN przy najmie do 7 dni,

–  150 PLN przy najmie od 8 do 17 dni,

–  100 PLN przy najmie od 18 do 30 dni,

–  0 PLN przy najmie powyżej 30 dni.

§6.

Wyjazd poza granice RP może nastąpić tylko za pisemna zgodą wypożyczalnia enterprice.pl. Jednorazowa opłata związana z wyjazdem poza granice Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 100 PLN.

§7.

Wypożyczany pojazd nie może być podnajmowany (użyczany) osobom nie zgłoszonym w umowie z wypożyczalnią enterprice.pl, jeśli natomiast tak się stanie Najemca odpowiada materialnie i prawnie za wszystkie straty i szkody powstałe w tym czasie.

 

§8.

W przypadku uszkodzenia samochodu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie się (kolizja drogowa, uszkodzenie mechaniczne) lub kradzież, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu telefonicznego z wypożyczalnią enterprice.pl.

§9.

Najemca odpowiada materialnie za straty lub szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania. Jeżeli szkoda nastąpi z winy osoby trzeciej, o ustalonych i spisanych danych osobowych, Najemca nie ponosi żadnych kosztów. W innych przypadkach odpowiedzialność finansowa (udział własny) Najemcy w razie wypadku, stłuczki lub innych zdarzeń drogowych ogranicza się do kwoty 3.000 PLN.

§10.

W przypadku ewidentnej winy najemcy (np. jazda w stanie nietrzeźwym, nie zachowanie ostrożności, kolizja, brawura) okres naprawy traktowany będzie jako kontynuacja umowy najmu wraz z wszelkimi konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi.

§11.

Wypożyczalnia enterprice.pl nie odpowiada za straty materialne powstałe w wyniku nie dotarcia wypożyczanym samochodem do celu podróży z powodów awarii, kolizji itp. W przypadku awarii samochodu niezależnej od Najemcy wypożyczalnia enterprice.pl podstawi zastępczy samochód na terenie RP w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego.

§12.

Wypożyczalnia enterprice.pl nie odpowiada za wykroczenia drogowe popełnione przez Najemcę (mandaty karne, zdjęcia z foto radarów).

§13.

Wypożyczalnia enterprice.pl nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie.

§14.

Przekroczenie terminu umowy i nie powiadomienie przedstawiciela wypożyczalni enterprice.pl o zamiarze wydłużenia okresu wypożyczenia upoważnia firmę do powiadomienia Policji o kradzieży pojazdu oraz podwyższenia stawki wynajmu o 200% za każdą dodatkową dobę samowolnego użytkowania przedmiotu wynajmu.

§15.

Samochód winien być pozostawiony na okres nocy w miejscu widocznym oświetlonym (np. parking strzeżony).

§16.

Wypożyczalnia enterprice.pl wynajmuje do eksploatacji najemcy sprawny technicznie, czysty (wewnątrz i na zewnątrz) oraz ubezpieczony w OC/AC/NW samochód.

 

§17.

Podczas okresu najmu, najemca zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji pojazdu tj. kontroli stanu poziomu oleju w silniku, stanu powietrza w ogumieniu itp. W przypadku stwierdzenia braków, które mogą spowodować uszkodzenie przedmiotu najmu, najemca zobowiązany jest uzupełnić zauważone braki.

§18.

Najemca zwraca samochód w terminie z góry ustalonym, bez uszkodzeń, czysty i odpowiada materialnie za brakujące części. Jeśli przy odbiorze auta wypożyczalnia dopatrzy się jakichkolwiek uszkodzeń lub braków wyposażenia oraz stwierdzi, że najemca nie stosował się do regulaminu wypożyczalni enterprice.pl,  to najmująca osoba ponosi następujące koszty manipulacyjne:

–  przedłużenie wynajmu bez powiadomienia Wynajmującego – podwójna stawka za każdą dobę wynajmu samochodu

–  za każda godzinę opóźnienia zwrotu – 30 PLN

–  uszkodzenie elementu karoserii – 500 PLN

–  uszkodzenie radia – 500 PLN

–  brak polisy ubezpieczeniowej – 150 PLN

–  oddanie brudnego samochodu – 50 PLN – wnętrze, 50 PLN – na zewnątrz (w przypadku standardowego zabrudzenia)

–  w przypadku ponad standardowego zabrudzenia opłata jest podwajana

–  nieuzupełnienie paliwa – 5 PLN za każdy brakujący litr paliwa

–  brak lub uszkodzenie kołpaka – 100 PLN

–  uszkodzenie felgi, opony lub szyby  – opłata wg wyceny rzeczoznawcy

–  palenie tytoniu – 300 PLN

–  holowanie innych samochodów wynajętym samochodem – 300 PLN

–  brak koła zapasowego lub części potrzebnych do wymiany koła – 500 PLN

–  udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej lub osobie nie znajdującej się w umowie najmu – 500 PLN

–  brak tablic rejestracyjnych – 150 PLN/szt.

§19.

W przypadku gdy pojazd zostanie zwrócony bez dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa OC) lub kluczyka wypożyczalnia enterprice.pl obciąży Najemcę następującymi kosztami:

  • zgubienie dokumentów – 300 PLN
  • zgubienie kluczyków – 1.000PLN plus stawka najmu za 3 dni

§20.

Wypożyczalnia enterprice.pl uwzględnia do ewentualnych rozliczeń z tytułu drobnych i koniecznych napraw samochodu, po uprzedniej konsultacji, tylko rachunki imienne lub faktury wystawione przez warsztaty samochodowe.

§21.

Po uprzedniej informacji istnieje możliwość zainstalowania w samochodzie fotelika dla dziecka lub systemu nawigacji GPS.

§22.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§23.

Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na automatyczne przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych do wypożyczalni enterprice.pl i zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz.:883) w celach marketingowych. NAJEMCA oświadcza, że został poinformowany o braku ustawowego obowiązku podania danych osobowych oraz o prawie wglądu do swoich danych osobowych.

Call Now Button